Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023

Gösterim: 799

SOSYAL POLİTİKA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program Hakkında Genel Bilgi

Sosyal politika dar anlamı ile Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan olumsuz koşullarda çalışanların iş ilişkileri ve çalışma yaşamında karşı karşıya kaldıkları sorunların giderilmesine yönelik oluşturulan düzenlemeleri içermektedir. Geniş anlamı ile sosyal politika ise ekonomik ve sosyal yönden güçsüz olan kişi ve grupları korumak, piyasa ekonomisinin yarattığı ve derinleştirdiği sosyal adaletsizlik ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için oluşturulan politikalar, düzenlemeler ve yapılan değişiklikleri kapsamaktadır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı çatısı altında yer alan programımızda; sosyal politika tarihi, refah ekonomisi, yoksullukla mücadele, gelir dağılımı, sivil toplum kuruluşları, uluslararası göç, yaşlılık, engellilik, kadın emeği, çocuk işçiliği, aile ve sağlık politikaları gibi konuların yanı sıra; çalışmanın geleceği, sosyal inovasyon, iklim değişikliğinin sosyo-ekonomik etkileri gibi alanlarda eğitim verilmektedir. Programımız kapsamında, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümümüzün alanında uzman güçlü akademik kadrosu, bilimsel üretime ortam sağlayan fiziksel donanımı ile sosyal politika alanında bilim uzmanları yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Programımız bünyesinde yer alan kapsamlı ve nitelikli müfredat programı ile alana ilgi duyan lisans mezunlarını beklemektedir. Programımız tezli yüksek lisans olarak açılmaktadır.

Çalışma Alanları

Programımız mezunları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün çeşitli alanlarında istihdam imkanı bulabilmektedirler. Bunun yanı sıra akademik kariyer hedefi olan mezunlar bu alanda ilerleyebilmekte; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Programı başta olmak üzere, doktora eğitimlerine devam edebilmektedirler.

Akademik Kadro İçin TIKLAYINIZ