Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023

Gösterim: 756

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Program Hakkında Genel Bilgi

 

İş Sağlığı ve güvenliği tüm endüstrilerde ve hizmet sektöründe uygulamaları olan çok disiplinli bir meslektir. Hem toplumun beklentileri hem de yasal kurallar gereği, çalışanları korumak ve toplumsal refahı arttırmak için güvenlik ve sağlığı tehdit eden risklerin minimum düzeyde tutulması istenmektedir. Bu nedenle, İş sağlığı ve güvenliği alanında gerekli yetkinliklere sahip profesyonellere artan bir talep vardır.

Türkiye’de 2012 yılında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun yürürlüğe girmesiyle iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bunların başında, kamu ve özel sektör işyerlerinin tamamında tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü gelmektedir. Bu düzenlemeyle birlikte iş güvenliği uzmanlığı cazip bir meslek haline gelmiştir. İş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecek kişilerin Bakanlıkça verilen geçerli bir iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olması gerekmektedir. Mühendisler, mimarlar ve teknik öğretmenler ile fizik, kimya, biyoloji lisans ve İSG lisans ya da önlisans mezunu olup iş sağlığı ve güvenliği yükseklisans programını (tezli ya da tezsiz) tamamlayanlar doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girme hakkına sahiptir. B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının tehlikeli ve az tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerlerinde ve geçici bir süre çok tehlikeli sınıfa giren işyerlerinde görev yapma imkanına sahip olması mezunların istihdam edilme olanağını arttırmaktadır.

 

Çalışma Alanları

İSG tezsiz yükseklisans programını bitiren ve ÖSYM tarafından yılda en az 2 kez yapılan iş güvenliği uzmanlığı sınavında en az 70 puan alarak başarılı olan adaylar, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak kamu ve özel sektöre ait tüm işyerlerinde, koruyucu ve önleyici sağlık güvenlik hizmetlerinin yürütümü ve denetlenmesi görevini üstlenen birer yönetici olarak çalışmaktadır.

AKADEMİK KADRO İÇİN TIKLAYINIZ