Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024

Gösterim: 167

Bankacılık ve Finans

Program Hakkında Genel Bilgi

Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı, finans sektöründe faaliyet gösteren profesyoneller ile reel sektörde finansman fonksiyonunda çalışanlara yönelik olarak tasarlanmıştır. Programın kazandırmayı hedeflediği yetkinlikler, finansal ekonomi, finansal piyasalar ve kurumlar, bankacılık teorisi ve uygulamaları, uluslararası finansal sistem, işletme ekonomisi ve güncel yasal mevzuat bilgisini kapsamaktadır. Bankacılık ve Finans Bölümü, finans sektörünün ihtiyaç duyduğu çağdaş bilgi ve uygulamalarla donatılmış, sektörün yapısını bilen, bankaların ve diğer finansal kurumların işleyişine vakıf ve bu işletmeleri yönetebilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip profesyonel finans uzmanları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Finans sektöründe yaşanan gelişmelere paralel fırsatları iyi değerlendirebilecek yüksek standartlarla donatılmış insan kaynaklarına ihtiyaç artmaktadır. Gelişmiş birçok ekonomide olduğu gibi ülkemizde de finansal hizmetler sektörünün önemi artmaktadır. Sektörel büyüme dönemlerinde eleman ihtiyacını farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerden karşılayan finans sektörü, artık bu alanda uzmanlaşmış elemanları tercih etmektedir. Böyle bir ortamda, spesifik alanlarda uzmanlaşmış ve analitik düşünme kabiliyeti gelişmiş işgücünün daha fazla şans bulacağı açıktır. Bu doğrultuda Bankacılık ve Finans Bölümü, bankaların ve finansal kurumların her biriminde görev yapabilecek, alanında uzman profesyoneller yetiştirmeyi amaçlayarak öğrencilerin istihdam kaygılarının giderilmesine yardımcı olmaktadır. Programımız, eğitim ve araştırma kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik kadrosu ve bilimsel üretime ortam sağlayan fiziksel donanımı ile öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve onları küresel rekabete hazırlayacak her türlü yeterliliğe sahiptir. Program, Tezsiz Yüksek Lisans olarak açılmaktadır.

Çalışma Alanları

Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı, bankaların ve finansal kurumların her biriminde görev yapabilecek, alanında uzman profesyoneller yetiştirmeyi amaçlayarak öğrencilerin istihdam kaygılarının giderilmesine yardımcı olmaktadır. Program mezunları, özelde bankacılık olmak üzere, finansal kuruluşlarda ve yatırım şirketlerinde, nitelikli meslek elemanı olarak geniş bir alanda çalışma olanağına sahiptirler. Programı tamamlayan bir öğrenci, bankalarda bireysel ve kurumsal müşteri ilişkileri, finansal ürünler, kredi işlemleri, risk yönetimi görevlerini yeterlikle uygulayabilecek niteliklere sahip olabilecektir.

Anabilm Dalı Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Çağatay Başarır Ö.S. UBF. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Uluslararsı Ticaret Anabilim Dalı
Prof. Dr. Alpaslan Serel İİBF, İktisat Bölümü, İktisat Teorisi ABD
Prof. Dr. Mehmet Emin ERÇAKAR İİBF, İktisat Bölümü, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD
Prof. Dr. Burak Darıcı İİBF, İktisat Bölümü, İktisat Teorisi ABD
Prof. Dr. Ahmet Aydın İİBF, İktisat Bölümü, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD
Doç. Dr. Özer Yılmaz Ö.S. UBF., Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Karar Bilimleri Anabilim Dalı