25 Eylül 2019

Gösterim: 6572

ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program Hakkında Genel Bilgi

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, uluslararası ilişkiler alanında uzman bakış açısına sahip olan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen iki senelik bir yüksek lisans eğitimi sunmaktadır. Temel amacı uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek olan yüksek lisans programında Uluslararası İlişkiler başta olmak üzere ekonomik, hukuki, tarihi ve siyasi tüm boyutlar göz önünde tutulmaktadır. Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı müfredatı güçlü bir sosyal bilimler tabanı üzerine inşa edilmiş, alanında uzmanlık eğitimi verilmesini amaçlayan bir sosyal bilimler yüksek lisans programıdır. Program, uluslararası ilişkiler literatürü temel kavram ve kuramlarının kazandırılmasını ve bireylerin uzmanlaşmaya giden yolda hızlı bir şekilde amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Uluslararası İlişkiler, devletlerarası ilişkileri anlama ve anlamlandırmaya çalışan, geçmişte ve günümüzde yürüttükleri politik yaklaşımları karşılıklı olarak inceleyen, siyaset bilimi, sosyoloji, hukuk ve ekonomi ile de yakın temasları olan bir sosyal bilimler programıdır. Program güvenlik çalışmaları ve bölgesel araştırmalar ağırlıklı bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Uluslararası İlişkiler disiplininin temel metinlerini ve yazınını eleştirel bir gözle okuyup yorumlayabilen ve tartışabilen ve düşüncelerini akademik yazım kurallarına uygun biçimde ifade edebilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programımız, eğitim ve araştırma kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik kadrosu ve bilimsel üretime ortam sağlayan fiziksel donanımı ile öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve onları küresel rekabete hazırlayacak her türlü yeterliliğe sahiptir. Program, Tezli, Tezli-İngilizce ve Tezsiz Yüksek Lisans olarak açılmaktadır.

Çalışma Alanları

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı mezunları, ulusal ve uluslararası çalışma alanlarında istihdam edilebilmektedirler. Başta Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, İçişleri, Kültür ve Turizm bakanlıkları olmak üzere kamu kurumları içerisinde uluslararası ilişkiler uzmanları olarak görev yapabilmektedirler. Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı mezunları kamu sektörü dışında, özel sektörün uluslararası ilişkiler becerilerini gerektiren alanlarında, sivil toplum örgütlerinde, medya sektöründe, çeşitli finansal kuruluşlarda ve uluslararası örgütler içerisinde çalışma fırsatına sahip olabilmektedir. Bunların yanı sıra program mezunları, akademik alanda da çalışmalarını sürdürebilirler.

AKADEMİK KADRO İÇİN TIKLAYINIZ