Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2019

Gösterim: 7715

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Program Hakkında Genel Bilgi

Türk dili, günümüzde en çok konuşulan diller arasındadır. Dünyanın çeşitli yerlerinde Türkoloji merkezleri açılmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı bilimi ve bu bilimin temsil edildiği Türk Dili ve Edebiyatı Programı ile Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili ve Halk Edebiyatı alanlarında, öğrenciye lisansüstü eğitim vermek amaçlanmakta ve bu doğrultuda katılımcı-üretken bir akademik disiplin kazandırma hedeflenmektedir. Aynı zamanda ilmî araştırma teknikleri, edebiyat teorisi, Türk Dili ve Edebiyatı incelemeleri, tarihten günümüze farklı alfabelerle yazılmış pek çok Türkçe eserin incelenmesi gibi lisans döneminden farklı akademik bilgilerin yanı sıra, öğrencinin Türk kültür ve edebiyatına daha geniş bir açıdan yaklaşmasına imkân sağlayacak dersler, alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Verilen derslerle, öğrenciye bilgiyi üretme ve kullanma becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. Program, Tezli Yüksek Lisans olarak açılmaktadır.

Çalışma Alanları

Son yıllarda, iş hayatına atılabilmek için üniversite mezunu olmanın yerini, yüksek lisans veya doktora mezunu olmanın almağa başladığı gözlemlenmektedir. Birçok alanda olduğu gibi Türk Dili ve Edebiyatı alanında da yüksek lisans ve doktora derecesini elde etmek isteyen lisans mezunlarının sayısı giderek artmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı istihdam ettiği öğretmenlerin lisansüstü eğitim yapanlarına bir ayrıcalık tanımaktadır.

Akademik Kadro İçin TIKLAYINIZ