Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023

Gösterim: 4407

Müdür Mesajı

Enstitümüz, 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un (Kanun No: 6640) 1. Maddesine göre Balıkesir ili Bandırma ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Sosyal Bilimler Enstitümüz üniversitemizin diğer kurumları gibi Balıkesir Üniversitesinden devir alınan eğitim-öğretim geçmişi ile 27 yıllık bir deneyime sahiptir.

 

Enstitümüz, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü adı ile 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde akademik faaliyetlerine başlamıştır. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak amacımız; sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve proje üretmek, ulusal ve uluslararası projelere destek vermektir. Bu bağlamda enstitümüz bünyesinde hem yeni doktora ve yüksek lisans programlarının hem de ana bilim dallarındaki öğretim üyelerinin nitelik ve niceliklerinin her geçen gün giderek artması için çalışılmaktadır.

 

Enstitümüzde ana bilim dallarında; doktora düzeyinde altı, tezli yüksek lisans düzeyinde biri İngilizce İktisat programı olmak üzere on altı ve tezsiz yüksek lisans düzeyinde de yedi programda eğitim-öğretim verilmektedir. Seçkin akademik kadrosuyla eğitim-öğretime devam etmekte olan Sosyal Bilimler Enstitümüzde mevcut lisansüstü programlarımıza kayıtlı yaklaşık 900 öğrencimiz bulunmaktadır. 29 Ocak 2021 tarihi itibariyle; 23 farklı ülkeden 139 yabancı uyruklu öğrencimiz programlarımıza kayıtlıdır. Programlarımızda, alanlarında başarılı, tanınmış ve deneyimli 100’ü aşkın öğretim üyesi ders vermektedir. Kurulduğundan bu güne kadar, 120’den fazla öğrenci mezun olmuştur.  

Enstitümüzün temel görevi Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve Üniversitemizin misyonu, stratejik hedefleri ve çalışma ilkeleriyle bilim etiğinden ödün vermemek kaydıyla, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapılmasını desteklemek, üniversitelere öğretim elemanı ve toplumun çeşitli kesimlerine bilimsel ve teknolojik birikime sahip araştırmacılar yetiştirmek, bir araştırma kurumu olarak evrensel değerlerde bilgi üretecek bilimsel faaliyetleri geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda çağımızın ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebileceğini düşündüğümüz yeni programlar açmak, mevcut programları geliştirmek ve öğrenci sayımızı sürekli artırma gayreti içindeyiz.

İdealleri, ideallerimizle, amaçları, amaçlarımızla örtüşen herkesi, bu mutlu çatı altında buluşmaya davet ediyoruz. Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız.

Saygılarımla

 

Prof. Dr. Ahmet AYDIN

Müdür