Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2019

Gösterim: 4821

İKTİSAT DOKTORA PROGRAMI

Program Hakkında Genel Bilgi

İktisat Doktora Programı’nın amacı, iktisadi olayları iktisat teorisinin ışığında, iktisadi yöntemlerden yararlanarak teorik ve/veya uygulamalı olarak çözümleyebilecek, yorumlayabilecek, sonuç çıkartabilecek ve uluslararası literatüre katkıda bulunabilecek düzeyde akademik altyapıya sahip iktisatçılar yetiştirmektir. İleri düzeyde verilen iktisat teorisi ve ekonometri dersleri programımızın temel taşlarını oluşturmaktadır. Programa giren öğrencilerin daha ileri düzeyde uzmanlaşabilmelerine imkan sağlamak amacıyla, uluslararası iktisat, finans, oyun teorisi, uluslararası ekonomi politik, iktisadi gelişme ve iktisadi düşünce tarihi alanlarında seçmeli dersler de program bünyesinde yer almaktadır.

Programımız, eğitim ve araştırma kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik kadrosu ve bilimsel üretime ortam sağlayan fiziksel donanımı ile öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve onları küresel rekabete hazırlayacak her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma alanları

İktisat Doktora Bölümü mezunlarının özel sektörde ve kamu sektöründe görev yapabilecekleri pek çok çalışma alanı mevcuttur. Mezunlar, doktora eğitimiyle, ekonomi yönetimi, işyeri yöneticiliği, uzmanlık, müfettişlik ve denetçilik yapabileceği gibi akademik alanda da çalışmalarını sürdürebilirler. Mezunlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu gibi kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, UNCTAD gibi uluslararası kuruluşlarda da çalışma olanakları bulabilecekleri nitelikte bir iktisat doktora eğitimi alarak mezun olmaktadırlar. Bunların yanı sıra program mezunları, akademik alanda da çalışmalarını sürdürebilirler.

 

AKADEMİK KADRO İÇİN TIKLAYINIZ