25 Eylül 2019

Gösterim: 5509

EKONOMETRİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program Hakkında Genel Bilgi

Ekonometri Tezli Yüksek Lisans Programı, ileri düzey ekonometrik yöntemlerin teorik ve uygulamalı düzeyde anlaşılması, iktisadi model geliştirerek çeşitli iktisadi ve finansal konuların değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve öngörülmesi becerilerinin kazandırılmasını hedefler. Programın sonunda öğrenciler, matematiksel ve istatistiksel teknikleri paket programlar aracılığı ile gerçek verilere uygulayabilme becerisini kazanmış olmalarının yanı sıra öğrencilere bilimsel tez yazabilme becerisi de kazandırılmaktadır. Programımız, eğitim ve araştırma kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik kadrosu ve bilimsel üretime ortam sağlayan fiziksel donanımı ile öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve onları küresel rekabete hazırlayacak her türlü yeterliliğe sahiptir. Program, Tezli Yüksek Lisans olarak açılmaktadır.

Çalışma Alanları

Ekonometri Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları, gerek kamu gerekse özel sektörde iş bulabilmektedir. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, bu unvanlara sahip olup çalışabilirler. Diğer bölümlerden daha yoğun olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Devlet planlama Teşkilatı (DPT), Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Merkez Bankası gibi analiz işlerinin yoğun olduğu kamu kuruluşlarında istihdam edilebilmektedirler. Bunların yanı sıra program mezunları, akademik alanda da çalışmalarını sürdürebilirler.

AKADEMİK KADRO İÇİN TIKLAYINIZ