06 Haziran 2018

Gösterim: 997

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı faaliyet gösteren Siyaset Bilimi ve  Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı 2004 yılından bu yana eğitim öğretime devam eden ve bu alanda onlarca öğrenciyi yetiştiren başarılı bir programdır. Türkiye ve Almanya, İngiltere ve A.B.D. gibi ülkelerdeki önemli üniversitelerde eğitim almış ve alanında uzman öğretim üyelerinin eğitim verdiği programın temel amacı araştırmacı yetiştirmek ve alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

Bilginin ve uzmanlaşmanın önem kazandığı dünyamızda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Programı ülkemize, bu gereklere uygun elemanlar, araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam edecektir. Bu kapsamda verilecek ve edinilecek bilgiler ve yapılacak araştırmalarla gerek bölüm öğretim elemanlarının ve gerekse yetiştirilecek yüksek lisans öğrencilerinin ülkenin siyasi, idari ve dış politika alanlarındaki sorunlarını derinlemesine analiz edebilme ve çözüm önerileri üretebilme seviyesine ulaşmaları sağlanacaktır.

AKADEMİK KADRO

ANABİLİM DALI: SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

Öğretim Üyeleri;

Prof.Dr. Rıza ARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Lütfi YALÇIN

Dr. Öğr. ÜyesiYrd.Doç.Dr. Ersoy KUTLUK

Dr. Öğr. Üyesi Emre YILDIRIM

Araştırma Görevlileri;

Arş. Gör. Ceren ERTÜRK (OYP)

ANABİLİM DALI: HUKUK BİLİMLERİ

Araştırma Görevlileri;

Arş.Gör.Abdurrahman Cüneyt AYKAÇ

ANABİLİM DALI: KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

Öğretim Üyeleri;

Prof.Dr. Gökhan ORHAN

Araştırma Görevlileri;

Arş.Gör. Sinem ATAY (OYP) (35. Mad. Ankara Üniv)

ANABİLİM DALI: YÖNETİM BİLİMLERİ

Araştırma Görevlileri;

Arş.Gör. Elmas SULUHAN