06 Haziran 2018

Gösterim: 791

MALİYE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Maliye Bölümü bünyesinde tezli yüksek lisans programı yer almaktadır. Programa Maliye Bölümü dışında lisans eğitimi almış kişiler de başvurabilmektedir. Geniş kapsamlı ders içerikleri sayesinde öğrencilerin Maliye dışında diğer bilim dallarında da bilgi birikimlerinin artması amaçlanmaktadır. Program, öğrencilere bilimsel çalışma yapmak için gerekli olan nitelikleri aşılamayı ve bilimsel eserler ortaya koymalarını sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca öğrencilerin programı başarıyla bitirebilmeleri için gerekli olan tez yazmaya, ödev ve çalışmalarla zemin hazırlanmış olmaktadır. Akademik kariyer yapmayı düşünen öğrenciler için doktora öncesi güçlü bir altyapı oluşturulması da programın temel amaçlarından biridir. Programın, öğrencileri ulusal ve uluslararası ekonomilerin ve kurumların çalışma ilkelerini göstererek kamu ve özel sektörde yer alan bankalar, finansal kuruluşlar ve diğer birimlerde ihtiyaç duyulan kalifiye elemanlar olarak yetiştirmektedir.

Program, farklı lisans programlarında eğitim almış farklı meslek gruplarına mensup kişilerin bilgi alışverişi yapmalarına imkan sağlar. Mezunlar kamu ve özel sektörde çeşitli alanlarda çalışma imkanı bulabilirler. Programa katılan öğrenciler akademisyenlik dışında da idari hakimlikten vergi müfettişliğine mali müşavirlikten yöneticiliğe uzanan geniş bir meslek yelpazesinde çalışma imkanına sahip olurlar.

AKADEMİK KADRO

ANABİLİM DALI: MALİ İKTİSAT

Öğretim Üyeleri;

Doç.Dr. A. Niyazi ÖZKER

ANABİLİM DALI: MALİ HUKUK

Öğretim Üyeleri;

Doç.Dr. Özgür BİYAN

Araştırma Görevlileri;

Arş.Gör. Özge BALABAN (OYP)

ANABİLİM DALI: BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA

Öğretim Üyeleri;

Doç. Dr. Sevda AKAR

Araştırma Görevlileri;

Arş.Gör.Gülsema ÇETİNKAYA

ANABİLİM DALI: MALİYE TEORİSİ

Öğretim Üyeleri;

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Çağrı ESENER