25 Şubat 2019

Gösterim: 887

EKONOMETRİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Ekonometri tezli yüksek lisans programı, ileri düzey ekonometrik yöntemlerin teorik ve uygulamalı düzeyde anlaşılması, iktisadi model geliştirerek çeşitli iktisadi ve finansal konuların değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve öngörülmesi becerilerinin kazandırılmasını hedefler. Programın sonunda öğrenciler, matematiksel ve istatistiksel teknikleri paket programlar aracılığı ile gerçek verilere uygulayabilme becerisini kazanmış olmalarının yanı sıra, öğrencilere bilimsel tez yazabilme becerisi de kazandırılmaktadır. Mezunlar, kamu ve özel sektörün araştırma birimlerinde, finans ve sigorta sektöründe, danışmanlık şirketlerinde çalışabilecekleri gibi doktora programlarına da başvurabilmektedirler.

AKADEMİK KADRO İÇİN TIKLAYINIZ