06 Haziran 2018

Gösterim: 541

EKONOMETRİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Ekonometri tezli yüksek lisans programı, ileri düzey ekonometrik yöntemlerin teorik ve uygulamalı düzeyde anlaşılması, iktisadi model geliştirerek çeşitli iktisadi ve finansal konuların değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve öngörülmesi becerilerinin kazandırılmasını hedefler. Programın sonunda öğrenciler, matematiksel ve istatistiksel teknikleri paket programlar aracılığı ile gerçek verilere uygulayabilme becerisini kazanmış olmalarının yanı sıra, öğrencilere bilimsel tez yazabilme becerisi de kazandırılmaktadır. Mezunlar, kamu ve özel sektörün araştırma birimlerinde, finans ve sigorta sektöründe, danışmanlık şirketlerinde çalışabilecekleri gibi doktora programlarına da başvurabilmektedirler.

AKADEMİK KADRO

ANABİLİM DALI: EKONOMETRİ

Öğretim Üyeleri;

Prof. Dr. Mehmet TEKTAŞ

Doç.Dr. Metehan YILGÖR

Dr. Öğr. Üyesi Özlem  KIZILGÖL

Dr. Öğr. Üyesi Hale KIRER (39 Md. ABD’de Görevlendirme)

Araştırma Görevlileri;

Arş.Gör. Ayça ÖZEKİN

Arş.Gör. Derya TOPDAĞ

ANABİLİM DALI: İSTATİSTİK

Araştırma Görevlileri;

Arş. Gör. Hakan ÖNDES

ANABİLİM DALI: YÖNEYLEM

Öğretim Üyeleri;

Dr. Öğr. Üyesi Necla TEKTAŞ