06 Haziran 2018

Gösterim: 855

ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Bu program çalışma hayatında kendini akademik yönden geliştirmek isteyen, kariyer basamaklarında çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanarak yükselmek isteyen, kamuda, özel sektör de, yahut sivil toplum kuruluşlarında etkin yöneticilik yapmak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Günümüz dünyasında yer alan her boyutta tüm organizasyonlar için insan kaynakları stratejik ve hayati önemdedir. Bu sebeple başta kurumsal yapıların insan kaynakları çalışanları ve yöneticileri üzere, yönetsel bilgi ve becerilere ilgi duyan bu konuda bilimsel çalışmalar yapmak isteyen tüm öğrenciler bu alana ilgi göstermektedir. Program mezunu kişiler iş ve akademi dünyasında pek çok fırsatı yakalama şansına sahip olmaktadırlar.

 AKADEMİK PERSONEL

ANABİLİM DALI: ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

Prof.Dr.Serap PALAZ

Dr. Öğr. Üyesi Kemal YILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Hamit AKÇAY

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Betül SOLMAZ

Arş.Gör. Olcay POYRAZ

Arş.Gör. Bilal ÇOŞAN

ANABİLİM DALI: İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Arş.Gör. Merve ÇİLOĞLU YÖRÜBULUT

ANABİLİM DALI: YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ

Doç. Dr. Celalettin YANIK

Arş.Gör.Gizem Burcu KARAALİ