Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2018

Gösterim: 14770

Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR

1- Lisansüstü programların kontenjanları ne zaman belli oluyor?

Kontenjanlar Aralık ve Temmuz aylarında belli olmaktadır. Kontenjanlar belirlendiğinde Üniversitemiz https://bandirma.edu.tr/ ve Enstitümüz web sayfasından   https://sbe.bandirma.edu.tr/ duyurulmaktadır.

2- Lisansüstü programlara başvurular ne zaman yapılıyor?

Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarına ait genel ve yurtdışı kontenjanlarına başvuru işlemleri başvuru tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde internet üzerinden online olarak yapılacaktır.

3- Başvuruda kaç tercih hakkımız vardır?

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde kontenjanlara başvuru yapan adayların Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında 1 (bir), İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında da 1 (bir) olmak üzere toplam 2 (iki) başvuru hakkı bulunmaktadır.

4- Posta ile başvuru yapabilir miyim?

Başvurular “online” olarak yapılmakta olup, posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.

5- Yüksek Lisans programlarına girmek için aynı bölümden mi mezun olmalıyım?

Programlara alınacak öğrencilere ilişkin kontenjan teklifleri ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenmektedir. Bazı Anabilim Dalları başka alanlardan mezunları da kabul etmektedirler. Bu durum, kontenjanların ilanı esnasında belirtilmektedir.

6- Aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırabilir miyim?

Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

7- Yazılı veya Mülakat sınavları nerede ve ne zaman yapılır?

Enstitü web sitesinde ilan edilen yer ve zamanda yapılmaktadır.

8- Sonuçları nereden öğrenebilirim?

Sonuçlar Enstitü web sayfasından duyurulmaktadır.

9- Kesin kayıtta istenen belgeler hangileridir?

Gerekli belgeler Üniversitemizin ve Enstitümüzün web sayfalarında yayınlanmaktadır.

10- Belgelerin asıllarını getirmemiz gerekiyor mu?

Kesin kayıt esnasında Enstitümüze sunulacak belgelerin asılları veya belgelerin düzenlendiği kuruluşlardan onaylı olan fotokopileri getirilmelidir.

11- Herhangi bir belgenin aslını ya da kopyasını “başvuru süresi” içerisinde Enstitüye teslim etmem gerekir mi?

İstenilen belgelerin onaylı suretlerini, kesin kayıt hakkı kazandıktan sonra “Kesin Kayıt” döneminde Enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir.

12- Başkası benim adıma kayıt yaptırabilir mi?

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, belgeleri akademik takvimde belirtilen süre içinde Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğü’ne şahsen teslim etmek zorundadır.

13- Tezsiz Yüksek Lisans programlarına (ikinci öğretim) başvuru yapanlar da mülakata girmeleri gerekli midir?

Evet, Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuranlar da önceden belirlenen gün, saat ve yerde mülakata gireceklerdir.

14- Mülakat tarihi için yer ve saat bilgisine nereden ulaşabilirim?

Mülakat tarihinden 2 gün önce Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün web sayfasından  mülakat tarihi ve yerleri ilan edilecektir.

15- Yüksek Lisans programlarına başvuruda yabancı dil koşulu var mı?

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adaylardan YDS veya eşdeğeri Sınav notu istenmemektedir.

16 ALES sınavına girmek zorunda mıyım?

Enstitümüz lisansüstü programlarına başvurularda ALES şartı aranmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise istenmemektedir. İstenmesi halinde ise adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu programın puanı türünde 55 veya karşılığı puandan az olmamak üzere, her başvuru dönemi için Senato tarafından belirlenen puanı almış olmaları gerekir.

17- ALES’ in geçerlilik süresi nedir?

ALES sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

18 ALES ’e eşdeğer uluslararası sınav (GRE ve GMAT gibi) sonuçları ile başvuru yapabilir miyim?

Yapabilirsiniz. GMAT sınavından minimum 450 Puan Eski GRE sınavından 610, Yeni GRE sınavından ise minimum 149 puan gerekmektedir. (GRE puanı, Quantitative bölümünden alınmış olmalıdır) Konu hakkında Enstitümüzün internet sitesinde daha geniş açıklamaya ulaşabilirsiniz.

19- GRE ve GMAT’ ın geçerlilik süresi nedir?

GRE ve GMAT’in geçerlilik süresi, belgenin üzerinde yazılı süre kadardır. Süre belirtilmemişse, geçerlilik süresi 5 yıldır.

20- TEZSİZ Yüksek Lisans programlarına başvuruda ALES şartı aranır mı?

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan ALES veya eşdeğeri sınav notu aranmaz.

21- İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının ücretleri ne kadar?

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ders kredi ücreti 200 TL olup, toplam ücret 6.000 TL’dir. Ödeme, dönemlere göre olup, 2 eşit parçada yapılacaktır. (Halk Bankası, Bandırma Şubesi, IBAN No: TR53 0001 2009 2440 0006 1000 09)

  1. Dönem (Ders Dönemi): 3.000 TL (5 ders, 15 kredi)
  2. Dönem (Ders Dönemi): 3.000 TL (5 ders, 15 kredi)

Kayıt dönemlerinden önce ödemelerin yapılması gerekmektedir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

22- Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının ücretlerinde “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel İndirimi” mevcut mudur?

Üniversitesi personeli eşleri ve çocukları için (“emekliler” ve “işçi” statüsünde çalışanlar hariç) saat başına ders kredi ücreti 150 TL olup, toplam ücret 4.500 TL’dir. Söz konusu durum, kayıt esnasında belgelendirilmelidir. (Halk Bankası, Bandırma Şubesi, IBAN No: TR53 0001 2009 2440 0006 1000 09)

  1. Dönem (Ders Dönemi): 2.250 TL (5 ders, 15 kredi)
  2. Dönem (Ders Dönemi): 2.250 TL (5 ders, 15 kredi)

Kayıt dönemlerinden önce ödemelerin yapılması gerekmektedir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

 

23- Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az ne olmalıdır?

Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 65 olması gerekir. Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek nottan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir.

24 Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için değerlendirme ölçütü nedir?

Tezli Yüksek Lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; ALES veya eşdeğeri sınav notunun % 50’si, lisans not ortalamasının % 20’si, mülâkat puanının % 20’si, Yabancı dil notunun % 10’u toplanır.

25- Yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az ne olmalıdır?

Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 60 olması gerekir

26- Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için değerlendirme ölçütü nedir?

Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; Lisans not ortalamasının % 50’si, Mülâkat puanının % 50’si toplanır.

27– Bilimsel Hazırlık  Programı (BHP) nedir?

Bilimsel Hazırlık Programı, farklı bilim dalından mezun olan öğrencilerin Yüksek Lisans ya da Doktoraya başlamadan önce devam edecekleri  1 yıllık hazırlık programıdır. Bir öğrencinin bilimsel hazırlık görüp görmeyeceğine ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı karar verilir.

Konunun detayları için Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne bakınız.

28- Özel öğrencilik nedir?

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; derse devam, eğitim ve öğretim etkinliklerine katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilerin öğretimin yabancı dille yapıldığı lisansüstü dersleri alabilmeleri için, Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.

(2) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler, lisansüstü eğitiminde verilen derslerin % 50’sini geçmemek koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

29- Derslere devam zorunluluğu var mı?

Yönetmeliğimize göre lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde 70, uygulamalı derslerde 80 devam etmiş olma şartı bulunmaktadır.

30- Başvuruda mezun olma şartı var mıdır?

Mezun olma şartı vardır. Ön kayıt tarihlerinde mezun olmadan yapılacak tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

31- ALES sınavından kaç puan almam gerekiyor?

İstenen puan türünde en az 55 ve üstü puan şartı vardır.

32- Almam gerekli zorunlu asgari ders sayısı nedir?

Tezli Yüksek Lisans: Yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur. Tezli yüksek lisans programında seminer dâhil tüm derslerden 60 AKTS kredisinin sağlanması gerekir. Tez çalışmasının toplam AKTS kredisi 60’dır. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Tezsiz Yüksek Lisans: Bu program toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisizdir.

Doktora: a– Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

b– Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

33- Enstitü iletişim bilgileri;

Bandırma Onyedi Eylül Üniveristesi Merkez Yerleşkesi 10200 Bandırma/BALIKESİR

Tel       : 0 266 717 01 17      Faks: 0 266 606 08 96         e-posta: sbe@bandirma.edu.tr