Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2020

Gösterim: 8061

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Yüksek Lisans Programı Program Hakkında Genel Bilgi

Bilginin ve uzmanlaşmanın önem kazandığı dünyamızda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı ülkemize, bu gereklere uygun elemanlar, araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda verilecek ve edinilecek bilgiler ve yapılacak araştırmalarla gerek bölüm öğretim elemanlarının ve gerekse yetiştirilecek yüksek lisans öğrencilerinin ülkenin siyasi, idari, toplumsal ve dış politika alanlarındaki sorunlarını derinlemesine analiz edebilme ve çözüm önerileri üretebilme seviyesine ulaşmaları sağlanacaktır. Öğrencilere, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Politikaları alanlarında genel ve teorik bilgiler verilmesinin yanı sıra, uygulamaya yönelik çalışmalar da yaptırılacaktır. Bu sayede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olacak öğrencilerin idari ve siyasi sorun alanlarında kendi belirleyecekleri bir konuda uzmanlaşmaları ve çözüm önerileri üretebilmeleri amaçlanacaktır. Bu çerçevede öğrencilerimiz özellikle kamu politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasına dair sorunların çözümü sürecinde çalışmalar yapma ve bütünleşik bir yaklaşım geliştirme şansı bulacaklardır. Bu noktada Programımız siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında özel sektör, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve kamuda kariyer yapmak isteyen profesyonellere ve bu alanda doktora yapmak isteyen öğrencilere yönelik olarak tasarlanmıştır. 2014 yılından bu yana eğitim veren programımız bünyesinde siyaset bilim ve kamu yönetimi alanında kamu politikalarından, toplumsal cinsiyet ve yönetişime kadar pek çok farklı alanda çalışmalar yapılmıştır. Programımız, eğitim ve araştırma kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik kadrosu ve bilimsel üretime ortam sağlayan fiziksel donanımı ile öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve onları küresel rekabete hazırlayacak her türlü yeterliliğe sahiptir. Program, Tezli Yüksek Lisans olarak açılmaktadır.

Çalışma Alanları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, sağladığı imkanlarla, mezunlarına küreselleşen dünyada kamu sektörü, özel sektör, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve medya alanlarında yüksek rekabet potansiyeli olan yerli ve yabancı saygın kurumlarda yükselme ve terfi olanakları kazandırmayı ve nitelikli pozisyonlarda iş bulabilmelerini kolaylaştırmayı amaçlar. Bunların yanı sıra program mezunları, akademik alanda da çalışmalarını sürdürebilirler. 

AKADEMİK KADRO İÇİN TIKLAYINIZ