Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2022

Gösterim: 1137

SANAT TARİHİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Program Hakkında Genel Bilgi

Sanat Tarihi Yüksek Lisans programı, sanat eserlerine ilişkin mevcut doğruları sahiplenebilme, yanlışları düzeltebilme ve eksikleri tamamlayabilme özgüveni kazanmış sanat tarihçiler yetiştirmek; Kültür varlıklarını ve sanat değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarma bilincini oluşturmak amacını taşımaktadır. Program, evrensel boyutta bilgi üreten, bilimsel ve kültürel birikime sahip estetik düzeyi yüksek bir toplumun gelişmesine katkıda bulunacak bireyleri yetiştirmektedir. Bu sayede programımız, bilimsel alanda geleneksel kültüre ve değerlere saygılı, yeniliklere açık, dünyadaki gelişmeleri takip eden ve benimseyen bilimsel ve kültürel verilere sahip sanat tarihçileri bilim dünyasına kazandırmayı hedeflemektedir.

Çalışma Alanları
Mezunlar başta Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kurullarında, Vakıflar Genel Müdürlüğünde iş imkânı bulabilmektedirler. Ayrıca, Türkiye Elektrik Kurumu, karayolları, belediye vb. kamu kuruluşlarında, belediyeler ve İl Özel İdaresi bünyesindeki KUDEB’lerde de yer almaktadırlar. Mezun olanlar bayındırlık projelerinde, özel müzelerde, akademisyen olarak üniversitelerimizde de görev alabilirler. Aynı zamanda formasyon eğitimi alarak öğretmenlik mesleğinde çalışma imkânı bulabilirler. Turizm alanında rehberlik yapabilirler. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı 12 ay açık tutulan kazı alanlarında çalışmak üzere uzman ihtiyacının artacağı öngörülmektedir. Bu talebe karşılık, alanında uzman bireylerin yetiştirilmesi de ayrıca önemlidir.

AKADEMİK PERSONEL İÇİN TIKLAYINIZ