Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2019

Gösterim: 7323

MALİYE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program Hakkında Genel Bilgi

Maliye Ana Bilim Dalı, sahip olduğu geniş kapsamlı ders içerikleri sayesinde öğrencilerin sadece Maliye bilimi değil aynı zamanda diğer disiplinler hakkında bilgi birikimlerini arttırmayı hedeflemektedir. Program, öğrencilere bilimsel çalışma yapmak için gerekli nitelikleri kazandırmakta ve öğrencilerin bilimsel eserler ortaya koymalarını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca öğrencilerin programı başarıyla bitirebilmeleri için gerekli olan tez yazımı, ödev ve sunum çalışmalarıyla desteklenmektedir. Akademik kariyer yapmayı düşünen öğrencilere doktora öncesi güçlü bir altyapı oluşturulması da programın en temel amaçları arasındadır. Programımız, eğitim ve araştırma kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik kadrosu ve bilimsel üretime ortam sağlayan fiziksel donanımı ile öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve onları küresel rekabete hazırlayacak her türlü yeterliliğe sahiptir. Program, Tezli Yüksek Lisans olarak açılmaktadır.

Çalışma Alanları

Program sonunda başarıyla mezun olan öğrenciler, Maliye donanımı kazanarak, ulusal ve uluslararası kurumlarda, kamu ve özel sektör bankalarında, finansal kuruluşlarda ve diğer birimlerde kalifiye eleman olarak çalışma fırsatı yakalayabilir. Mezun olan öğrenciler akademik kariyer yanı sıra kamuda uzmanlık gerektiren kariyer mesleklerde iş bulma imkanına sahip olabilir. 

AKADEMİK KADRO İÇİN TIKLAYINIZ