Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021

Gösterim: 7423

İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Tanıtım

Program Tanıtımı

İşletme tezsiz yüksek lisans programı, lisans derecesine sahip çalışanlar ve çalışan adaylarına yönelik çok boyutlu bir bakış açısı sağlamaya çalışan bir lisansüstü eğitim programdır. Program boyunca temel finans, muhasebe, mali analiz, pazarlama, yönetim, girişimcilik disiplinlerinde eğitimler verilmektedir. Dersler, hızlı gelişen çağın ihtiyaçlarına göre belirlenmekte ve aktif katılıma dayalı şekilde işlenmektedir. Sonuç olarak bu programda öğrencilerimizin iş hayatına giriş yapabilmesi ve üst düzey pozisyonlara erişebilmesine katkı sağlayacak donanımları elde etmeleri amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme Tezsiz Yüksek Lisans derecesi ve diploması almaya hak kazanırlar.

Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir.

Adayların kontenjanlara kabulünde lisans not ortalaması dikkate alınır ve en yüksek not ortalamasına sahip olan öğrenciden başlanarak kontenjan dolana kadar adaylar kabul edilir. Lisans veya not transkript belgesinde mezuniyet not ortalaması 100’lük sisteme göre hesaplanmamış ve/veya gösterilmemiş adayların lisans not ortalamalarının 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılır.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans diploması, güz ve bahar yarıyıllarının her birinde 5’er adet olmak üzere toplam 10 seçmeli ders ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Programın süresi en az 2 en çok 3 yarıyıldır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrenciler ile daha önce aldığı lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak isteyen öğrencilerin kayıt sonrasında kabul edildiği programa intibakı yapılır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, benzer bir tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Bir dersten başarılı olmak için o dersin başarı notu en az 65 olmalıdır.

Eğitim Türü

Program ikinci öğretim programıdır. Ders ve sınav saatleri çalışanlara göre düzenlenmektedir. Bu nedenle derslerin ve sınavların mümkün olduğunca 19.30’da başlatılması için çaba gösterilecektir. Ders programı kayıtlardan önce hazırlanacak böylece öğrenciler ders kaydı yaptırırken ders programına göre ders seçebileceklerdir.  

Öğretim Programı

Öğrencilerimizin her iki dönem için beşer seçmeli ders alacaklardır. Dönemde açılacak olan 5 ders ana bilim dalı başkanlığı tarafından belirlenir. Programın ders planı https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5250 adresinde görülebilir.  

 

Programın Ücreti

Ücretler Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı için harç ücretleri aşağıda gösterilmiştir.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı

Ödemeler

Dönemler

Öğrenci İşleri D.Bşk.lığı

I. Taksit

2021-2022 Güz Dönemi Ödemesi

3.000 TL

II. Taksit

2021-2022 Bahar Dönemi Ödemesi

3.000 TL

 

Toplam

6.000 TL

  • Bu ödeme planı 2021–2022 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kayıt yaptıran öğrenciler içindir.
  • Kesin kayıt hakkı kazananların program ücretleri, T.C. Numaraları ile Halkbank şubelerinden yatırılacaktır.

 

Başvuru Zamanı

Başvuru ilanları Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmekte ve sbe.bandirma.edu.tr/sbe web sayfasından duyurular ilan edilmektedir. Genellikle yaz döneminde ve kış döneminde olmak üzere bir akademik yılda 2 ilan verilmektedir.

 

İletişim

Program Koordinatörleri: Prof. Dr. H. Aydın OKUYAN / Dr. Öğr. Üy. Devran DENİZ

Adres: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi 10200 Bandırma/BALIKESİR

Telefon: 0266 7170117 / 2513-2552

E-posta: hokuyan@bandirma.edu.tr / ddeniz@bandirma.edu.tr / isletmebol@bandirma.edu.tr

 

 

 

AKADEMİK KADRO İÇİN TIKLAYINIZ