Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2019

Gösterim: 8544

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program Hakkında Genel Bilgi

İşletme Yüksek Lisans Programı’nın amacı, öğrencilere işletme alanında eğitim vermek ve iş dünyası ile yönetsel konulara ilişkin geniş bir bilgi dağarcığı geliştirecek kavram ve teknikleri kazandırmaktır. Disiplinlerarası bir bakış ile muhasebe, pazarlama, insan kaynakları, yönetim ve örgütsel davranış alanlarında araştırma becerilerini geliştirmek isteyen öğrencilere yöneliktir. Program, sürekli değişen ve kompleks hale gelen bir çevrede gelişme gösteren küresel iş dünyasını anlamak için açık görüş, analiz, öngörü ve sentez yeteneğine sahip araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program iş hayatında üst düzey yöneticilik veya akademik kariyer hedefleyen adaylara Yönetim Organizasyon, Muhasebe-Finans, Üretim Yönetimi-Pazarlama, Sayısal Yöntemler ve Ticaret Hukuku alanlarında uzmanlaşabilme imkanı sunmaktadır. Öğrenciler uzmanlaşmak istedikleri işletme ana bilim dalı alanlarına göre seçmeli dersler alarak ders programlarını tasarlayabilmektedirler. Öğrenciler ana bilim dalında geniş bir yelpazede donanımlı bir öğretim kadrosundan danışmanlık alıp güncel konular ve problemlere çözümler sunan çalışmalar yapabilmektedirler. İlgi duydukları bir alanda araştırma yaparak yüksek lisans tezi hazırlayan adaylar İşletme Bilim Uzmanı unvanı almaktadır. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler iş hayatında ulusal ve uluslararası işletmelerde yöneticilik kariyeri için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olarak mezun olmaktadırlar. Ayrıca mezun öğrenciler istedikleri takdirde işletme alanında doktora yaparak akademik kariyerlerine devam etme hakkı elde edebilirler. Programımız, eğitim ve araştırma kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik kadrosu ve bilimsel üretime ortam sağlayan fiziksel donanımı ile öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin verim-liliğini artıracak ve onları küresel rekabete hazırlayacak her türlü yeterliliğe sahiptir. Program, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans olarak açılmaktadır.

Çalışma Alanları

Programı başarılı bir şekilde bitiren mezunlar, işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe gibi alanlarda uzman olarak istihdam edilebilir, yönetici danışmanlığı yapabilirler. Buna ek olarak akademik kariyerlerine devam edebilirler. 

AKADEMİK KADRO İÇİN TIKLAYINIZ