Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019

Gösterim: 5056

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Yüksek Lisans Programları tezli ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere iki programdan oluşmaktadır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları mezunlarına Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanında Yüksek Lisans Derecesi kazanma imkanı sunmaktadır.

Bu programa katılan öğrenciler gerek ulusal ve gerekse uluslararası denizcilik sektöründe yer alan işletmelerin faaliyetlerini yürütürken karşı karşıya kalabilecekleri stratejik ve operasyonel sorunları ve bu sorunların nasıl çözülebileceğine dair yaklaşımları tanıma şansına sahip olurlar.

Yüksek lisans programlarımız öğrencilere temel yöneticilik, denizcilik işletmeciliği, liman işletmeciliği, balıkçılık yönetimi, deniz bilimleri ve kişisel gelişim alanlarında donanım ve yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir.

Ders planı, denizcilik işletmeleri, yöneticilik formasyonu ve mesleki formasyon ile kişisel gelişim alanlarında yoğunlaşmaktadır. Yöneticilik formasyonu altında öğrencilere planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol yetkinlikleri kazandıracak dersler yer alırken, mesleki formasyon altında denizcilik işletmeleri kapsamında, liman ve denizcilik işletmeciliğine ait tüm konular, işletme yönetimi, lojistik ve tedarik, deniz çevre, operasyon, veri toplama ve analiz etmeyi kapsayan dersler bulunmaktadır. Kişisel gelişim başlığı altında ise iletişim, sorun çözme, bilgi işlem donanımları ve girişimcilik yetkinliği sağlayacak dersler yer almaktadır. Dersler ulusal ve uluslararası denizcilik işletmeciliğinin farklı yönlerini vurgulayan kavram ve kuramları kapsamaktadır. Vak’a analizi, dönem projesi, deneysel öğrenme, teknik geziler ve geleneksel seminer hazırlama şeklindeki farklı yöntemlerle öğrenciler ulusal ve uluslararası denizcilik işletmeciliğinin karmaşık bir yapıdaki stratejik ve operasyonel işleyişine katkı sağlamanın yollarını araştıracaklardır.

Söz konusu donanım ve yetkinlikleri kazanmış olarak programlarımızdan mezun olan öğrencilerimiz: ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren denizcilik işletmelerinde broker, gümrükçü  vechartering (gemi kiralama) olarak girişimci; liman ve denizcilik işletmelerindeve bunlara ek olarak lojistik alanlarında, yönetici olarak; kamu kurumlarında, özel sektörde ve meslek örgütlerinde, ticari danışman olarak da; kariyer fırsatları yakalayacaklardır.

AKADEMİK KADRO İÇİN TIKLAYINIZ