Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2019

Gösterim: 11363

ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program Hakkında Genel Bilgi

Bu program, çalışma hayatında kendini akademik yönden geliştirmek isteyen, kariyer basamaklarında çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanarak yükselmek isteyen, kamuda, özel sektörde, veya sivil toplum kuruluşlarında etkin yöneticilik yapmak isteyen tüm öğrenciler için tasarlanmıştır. Günümüz dünyasında yer alan her boyutta tüm organizasyonlar için insan kaynakları stratejik ve hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple başta kurumsal yapıların insan kaynakları çalışanları ve yöneticileri olmak üzere, yönetsel bilgi ve becerilere ilgi duyan, bu konuda bilimsel çalışmalar yapmak isteyen tüm öğrenciler bu alana ilgi göstermelidir. Programımız, eğitim ve araştırma kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik kadrosu ve bilimsel üretime ortam sağlayan fiziksel donanımı ile öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve onları küresel rekabete hazırlayacak her türlü yeterliliğe sahiptir. Program, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans olarak açılmaktadır.

Çalışma Alanları

Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı mezunları, bankacılık ve finans sektörü de dahil olmak üzere özel sektördeki bütün iş kollarında, sendikalarda uzman, denetçi ve üst düzey yönetici olarak iş bulma imkanına sahiptir. Ayrıca başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere tüm resmi kuruluşlarda müfettiş ya da uzman personel olarak istihdam edilebilirler. Sendikalarda danışmanlık da yapabilen mezunlar, aynı zamanda akademik çalışma yapma imkanına da sahiptir.

 AKADEMİK PERSONEL İÇİN TIKLAYINIZ