17 Ocak 2020

Gösterim: 3698

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ DOKTORA PROGRAMI

Program Hakkında Genel Bilgi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Programı’nın amacı, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için bilim uzmanı adaylarına gerekli bilgi, yetkinlik, bilimsel araştırma yöntem ve kültürünün kazandırılmasıdır. Çalışma yaşamı ile ilgili ekonomik ve sosyal konuların sosyal bilimlerin iktisat, işletme, sosyoloji, psikoloji ve hukuk dallarının yardımıyla incelenmesi ve bu alanda mevcut sorunların incelenmesi ve bu alanda mevcut sorunlara yönelik çözüm ve politikaların analizi hedeflenmektedir. Program ile sosyal politika, göç ve işgücü piyasaları, istihdam ve işsizlik, işçi-işveren ilişkileri, sanayileşme ile ortaya çıkan ekonomik ve sosyal sorunlar ve çözümleri konuları ele alınmaktadır. Programımız, eğitim ve araştırma kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik kadrosu ve bilimsel üretime ortam sağlayan fiziksel donanımı ile öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve onları küresel rekabete hazırlayacak her türlü yeterliliğe sahiptir.

 

Çalışma Alanları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Bölümü mezunlarının özel sektörde ve kamu sektöründe görev yapabilecekleri pek çok çalışma alanı mevcuttur. Mezunlar, doktora eğitimiyle, finans sektöründe, birçok sektör ve sendikalarda uzman, denetçi ve üst düzey yönetici olarak iş bulma imkanına sahiptir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda müfettiş, uzman ya da ateşe olarak görev yapabilmekte, sosyal güvenlik kuruluşlarında istihdam edilmekte ve Türkiye İş Kurumu ve benzeri kuruluşlarda istihdam danışmanlığı hizmeti verebilmektedirler.

 

Akademik Kadro İçin TIKLAYINIZ