26 Şubat 2019

Gösterim: 892

İKTİSAT DOKTORA PROGRAMI

Program hem iktisat eğitimi almış öğrencilere, hem de diğer bölüm öğrencilerine açıktır. Doktora programı yüksek lisans programını tamamlayacak onu bir üst seviyeye taşıyacak yapıda oluşturulmuştur. Bu çerçevede programın temel amacı, öğrencilerin ilgi alanlarını ortaya çıkarmak, onların bilimsel çerçeveden uzaklaşmadan araştırma yapabilmelerini ve bilimsel çalışmalar ortaya koyabilmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda programın alt amaçları, teorik, tarihsel, uygulamalı ve güncel dersler ile öğrencilerin gelişimlerini sürdürmek, literatür araştırması yapabilmelerini sağlayarak literatüre hakim olmalarına yardımcı olmak, güncel iktisadi sorunlara çözüm üretebilmeye teşvik etmek, analiz tekniklerinde uzmanlaşma sağlayarak bu alandaki yeni gelişmeleri onlara aktarmak, bilimsel metin oluşturma noktasında kendi başlarına yetkin hale gelmeye zorlamak, böylece araştırmacı bir kişilik oluşturmak şeklinde sıralanabilir.

Doktora programını tamamlamak için yazılacak tezinde program boyunca verilenleri ortaya koyması önemlidir. Bu bağlamda tezin bilimsel yeterliliği, çeşitli iktisadi sorunlara odaklanıyor olması, literatüre konu-yöntem-analiz açılarından katkı yapabilmesi, uluslararası yeterliliğe sahip olması amaçlanmaktadır. Programın sağlıklı bir şekilde tamamlanması ve başarısı için iktisat lisans veya yüksek lisans eğitimini almamış öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanması da önemlidir.

AKADEMİK KADRO İÇİN TIKLAYINIZ