07 Haziran 2018

Gösterim: 535

İKTİSAT DOKTORA PROGRAMI

Program hem iktisat eğitimi almış öğrencilere, hem de diğer bölüm öğrencilerine açıktır. Doktora programı yüksek lisans programını tamamlayacak onu bir üst seviyeye taşıyacak yapıda oluşturulmuştur. Bu çerçevede programın temel amacı, öğrencilerin ilgi alanlarını ortaya çıkarmak, onların bilimsel çerçeveden uzaklaşmadan araştırma yapabilmelerini ve bilimsel çalışmalar ortaya koyabilmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda programın alt amaçları, teorik, tarihsel, uygulamalı ve güncel dersler ile öğrencilerin gelişimlerini sürdürmek, literatür araştırması yapabilmelerini sağlayarak literatüre hakim olmalarına yardımcı olmak, güncel iktisadi sorunlara çözüm üretebilmeye teşvik etmek, analiz tekniklerinde uzmanlaşma sağlayarak bu alandaki yeni gelişmeleri onlara aktarmak, bilimsel metin oluşturma noktasında kendi başlarına yetkin hale gelmeye zorlamak, böylece araştırmacı bir kişilik oluşturmak şeklinde sıralanabilir.

Doktora programını tamamlamak için yazılacak tezinde program boyunca verilenleri ortaya koyması önemlidir. Bu bağlamda tezin bilimsel yeterliliği, çeşitli iktisadi sorunlara odaklanıyor olması, literatüre konu-yöntem-analiz açılarından katkı yapabilmesi, uluslararası yeterliliğe sahip olması amaçlanmaktadır. Programın sağlıklı bir şekilde tamamlanması ve başarısı için iktisat lisans veya yüksek lisans eğitimini almamış öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanması da önemlidir.

AKADEMİK KADRO

ANABİLİM DALI: İKTİSAT POLİTİKASI

Öğretim Üyeleri;

Prof.Dr. Özcan KARAHAN

Dr. öğr. Üyesi  Evren İPEK

Araştırma Görevlileri;

Arş.Gör. Ali Selçuk GENCÜR

Arş.Gör. Şeyma ŞAHİN

ANABİLİM DALI: İKTİSAT TEORİSİ

Öğretim Üyeleri;

Prof.Dr. Alpaslan SEREL

Prof. Dr. Suna KORKMAZ

Doç.Dr. Burak DARICI

Araştırma Görevlileri;

Arş.Gör. Hüseyin GÜVENOĞLU

ANABİLİM DALI: İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT

Öğretim Üyeleri;

Prof.Dr. Kerim ÖZDEMİR  

Doç.Dr. Mehmet Emin ERÇAKAR

Dr. Öğr.Üyesi Hicran SEREL

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYDIN

ANABİLİM DALI: İKTİSAT TARİHİ

Öğretim Üyeleri;

Dr. Öğr. Üyesi Engin ÇAĞMAN

Araştırma Görevlileri;

Arş.Gör.Yunus Emre GÜRBÜZ