Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019

Gösterim: 6062

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Uluslararası Ticaret ve İşletme Tezli Yüksek Lisans eğitimi sayesinde uluslararası ticaret ve uluslararası işletme konularına hakim araştırmacıların yetiştirilmesi ile sadece bireysel anlamda değil ulusal ve uluslararası anlamda da ilerleme sağlanabilecektir.  Bu bağlamda, program; ulusal ticaret, uluslararası ticaretin finansmanı ve uluslararası işletme konularına odaklanmakta olup bu konuda uzman akademisyenler ve uygulamaya katkısı bulunacak uzman elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın amacı:

1.      Çok kültürlü, uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerde uzman ve akademisyenlerden oluşan dinamik bir öğrenme ortamı yaratmak

2.      Önemli ticaret konularını ve taslak politika belgelerini değerlendirmek aynı zamanda hükümet, uluslararası kuruluş ya da reel sektör için müzakere bilgi ve becerilerileri hakkında araştırmalara öncülük yapmak

3.      Ekonomik ve ticari karar verme, mevcut ve gelecekteki ticari konuları ve gelişmeleri öngörebilme politikalarını geliştirmek

4.      Dünya ticaretinin stratejileri hakkında bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde detaylı bilgi ve beceri kazandırmak

5.      Katılımcıların ithalat ve ihracat süreci, finansmanı ve belgeleri konularında edindiği yeni bilgileri teoriden uygulamaya dönüştürebilmelerini sağlamak

6.      Dış ticaret faaliyetleri yürüten isletmelerde ilgili ulusal ve uluslararası çevresel faktörleri ve gelişmeleri takip edebilme, yorumlayabilme, tartışabilme, bilimsel yöntemlere dayalı çözümler üretebilme konusunda katkıda bulunmak

7.      Uluslararası iletişim, müzakere teknik ve stratejilerini analiz edip geliştirebilecek teoriler oluşturmak

8.      Katılımcıların dış ticaret ile ilgili verileri bilgi teknolojileri yardımı ile toplama, analiz edebilme, elde edilen bulguları raporlayabilme, sunabilme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek

9.      Isletmelerde dış ticaret sorunlarına etik değerler çerçevesinde objektif ve sistematik bir yaklaşımla çözüm üretebilme yoluyla teorik bazda katkı da bulunmak

AKADEMİK KADRO İÇİN TIKLAYINIZ