Tarih: 27 Kasım 2018

Gösterim: 3899

Enstitümüz Tarafından “İstatistiklerle; Geçmişi Anlamaya, Bugünü Yönetmeye, Geleceği Planlamaya Var mısın?” Paneli Düzenlendi

Enstitümüz tarafından, Rektörlük Konferans Salonumuz'da “İstatistiklerle; Geçmişi Anlamaya, Bugünü Yönetmeye, Geleceği Planlamaya Var mısın?” paneli düzenlendi.

 

Düzenlenen panelin moderatörlüğünü Balıkesir Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şube Müdürü Arif Şahin yaparken panelistler ise Balıkesir TÜİK Ekonomik Araştırmalar Grup Sorumlusu Serdar Başaran, Balıkesir TÜİK Fiyat İstatistikleri Takım Sorumlusu Rahmiye Çilingir, Balıkesir TÜİK Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Takım Sorumlusu Yelda Şeker ve Balıkesir TÜİK Sosyal Araştırmalar Grup Sorumlusu Gamze Müray oldu. 

 

Panelde ilk olarak sözü alan Balıkesir Türkiye İstatistik Kurumu Şube Müdürü Arif Şahin, “Etkinliğimizdeki temel amaç Türkiye İstatistik Kurumunun çalışmalarını sizlere aktarmaktır. Bugün burada ‘TÜİK hangi çalışmaları yapıyor, bu çalışmaların içeriği nedir ve TÜİK dış kullanıcılarla bilgi paylaşımını nasıl sağlıyor’ gibi sorular hakkında konuşacağız. İstatistik geleceği planlamayı sağlar, diyebiliriz. Yani istatistik bilimi önümüzü görmeye yarayan temel araçlardan biridir. Uluslararası karşılaştırmalar yaparak birçok konuda istatistik elde ediyor ve Türkiye genelinde yüzlerce kişinin kontrolünden geçirerek bu istatistikleri yayınlıyoruz. Bu konuda çalışma yapan akademisyenler ya da ilgisi olan araştırmacılar yayınladığımız bu verilerden yararlanabilmektedirler.” diye konuştu.

Balıkesir TÜİK Şube Müdürü Arif Şahin moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Balıkesir TÜİK Ekonomik Araştırmalar Grup Sorumlusu Serdar Başaran, “Türkiye İstatistik Kurumunun tarihçesi, görevleri, vizyon ve misyonu, temel değerleri, programlı istatistik dönemine geçiş süreci, istatistik üretim süreci, veri kaynakları, veri toplama yöntemleri, veri kalitesini kontrol etme yöntemleri, bölge müdürlükleri ve teşkilat yapıları, kadrolu ve sözleşmeli personel istihdamı, staj imkanları ve anketler” hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

Balıkesir TÜİK Ekonomik Araştırmalar Grup Sorumlusu Serdar Başaran’dan sonra ise Balıkesir TÜİK Fiyat İstatistikleri Takım Sorumlusu Rahmiye Çilingir, “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nedir ve nerede kullanılır, TÜFE nasıl hesaplanır, enflasyon nedir, bir malın fiyatını belirleyen başlıca unsurlar nelerdir, 2018 TÜFE ile ilgili sayısal bilgiler ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) nedir” sorularının cevaplarının yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

Panelde son olarak Balıkesir TÜİK Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Takım Sorumlusu Yelda Şeker, “TÜİK’te kullanılan standartlar, TÜİK metodolojisi, nüfusun iş gücüne göre dağılımı nasıl belirleniyor, iş gücü, istihdam ve işsiz ne demektir, iş gücüne dahil olmayanlar kimlerdir, anket soru formlarının içerikleri nelerdir ve modül anketler” hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

Akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin sorularla katılım sağladığı panel, Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Serap Palaz’ın Balıkesir TÜİK Şube Müdürü Arif Şahin, Balıkesir TÜİK Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Takım Sorumlusu Yelda Şeker ve Balıkesir TÜİK Sosyal Araştırmalar Grup Sorumlusu Gamze Müray’a, Enstitü Müdür Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yıldız’ın ise Balıkesir TÜİK Ekonomik Araştırmalar Grup Sorumlusu Serdar Başaran ve Balıkesir TÜİK Fiyat İstatistikleri Takım Sorumlusu Rahmiye Çilingir’e plaket takdimiyle sona erdi.