Tarih: 25 Nisan 2019

Gösterim: 526

Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Serap PALAZ’ ın “Sosyal Bilimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları” Adlı Yeni Kitabı Yayımlandı

Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Serap PALAZ’ ın “Sosyal Bilimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları” adlı yeni kitabı yayımlandı.


Son dönemlerde özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlık sınavına yönelik, iş sağlığı ve güvenliğini hukuki ve teknik yönden ele alan çok değerli eserler olmasına rağmen, özellikle sosyal bilimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği derslerinde okutulmak üzere öğrencilerin takip edebileceği kapsamlı ve sistematik bir kitabın olmaması, bu çalışmanın hazırlanmasını gündeme getirmiştir. Bu sebeple bu kitapta, iş sağlığı ve güvenliği konuları daha çok sosyal yönden ele alınarak sistematik bir şekilde tüm boyutları ile etraflıca anlatılmaya çalışılmıştır. 


Müdürümüz Prof.Dr. Serap PALAZ, yeni kitabını Rektörümüz Sayın Prof.Dr. Süleyman ÖZDEMİR' e takdim ettiler.


Fotoğraflar