26 Ekim 2020

Gösterim: 298

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Başvuruları Başlamıştır

 

Kısmi zamanlı olarak geçici işlerde, toplam 34 öğrencimiz 01/11/2020 tarihinden 30/06/2021 tarihine kadar günlük 5, haftada 15 ve aylık toplamda 56 saat olarak çeşitli birimlerde çalıştırılacaktır.

Çalışacak öğrencilerimize Kasım-Aralık 2020 ayları için verilecek saat ücreti brüt 13,50 TL iken Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2021 ayları için verilecek saat ücreti, Aralık 2020’de bir sonraki mali yılı kapsayacak şekilde Daire Başkanlığımızın teklifi, Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile belirlenecektir.

Belirtilen şartlarda çalışmak isteyen öğrencilerimiz 28/10/2020 tarihi mesai bitimine kadar çalışmak istedikleri ilgili birimlere gerekli belgelerle şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunabilirler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI

Madde 7- Öğrenciler esasların 6. maddesinin b fıkrasında belirtilen işler için Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Başvuru Formu (Form-2) ile birlikte her bir iş için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen tarihler aralığında ilgili birimlere başvurularını yapacaklardır.

KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

Madde 8 - Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilirler.

(a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak,

(b) Disiplin cezası almamış olmak,

(c) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

(ç) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

(d) Kayıt donduran ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

(e) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

(f) Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

(g) Beslenme bursundan faydalananlar kısmi zamanlı olarak çalışamazlar.

Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışındaki yukarıdaki şartlar aranmaz.

Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ

Yönerge İçin TIKLAYINIZ