EKONOMETRİ

Ekonometri tezli yüksek lisans programı, ileri düzey ekonometrik yöntemlerin teorik ve uygulamalı düzeyde anlaşılması, iktisadi model geliştirerek çeşitli iktisadi ve finansal konuların değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve öngörülmesi becerilerinin kazandırılmasını hedefler. Programın sonunda öğrenciler, matematiksel ve istatistiksel teknikleri paket programlar aracılığı ile gerçek verilere uygulayabilme becerisini kazanmış olmalarının yanı sıra, öğrencilere bilimsel tez yazabilme becerisi de kazandırılmaktadır. Mezunlar, kamu ve özel sektörün araştırma birimlerinde, finans ve sigorta sektöründe, danışmanlık şirketlerinde çalışabilecekleri gibi doktora programlarına da başvurabilmektedirler.

AKADEMİK KADRO

ANABİLİM DALI: EKONOMETRİ

Prof.Dr. Galip ALTINAY

Doç.Dr. Metehan YILGÖR

Yrd.Doç.Dr. Özlem  KIZILGÖL

Yrd.Doç.Dr. Hale KIRER (39 Md. ABD’de Görevlendirme)

Arş.Gör. Ayça ÖZEKİN

Arş.Gör. Derya TOPDAĞ

ANABİLİM DALI: İSTATİSTİK

Arş. Gör. Hakan ÖNDES

ANABİLİM DALI: YÖNEYLEM

Yrd.Doç.Dr. Necla TEKTAŞ

ANABİLİM DALI: EKONOMETRİ

Doç.Dr. Mehmet TEKTAŞ