İKTİSAT

Program hem iktisat lisans eğitimi almış hemde diğer lisans mezunlarına açık olarak yürütülmektedir. Programın temel amacı öğrencilerin teorik, tarihsel ve uygulamalı dersler ile iyi bir altyapı oluşturmalarını sağlamak ve onlara bilimsellik kazandırmaktır. Bu temel amaç çerçevesinde programın alt amaçları öğrencilerin temel iktisat bilgilerini geliştirmeye yardımcı olmak tarihsel perspektiften olaylara bakabilme yeteneğini kazandırmak, iktisadi konularda derinleşmelerini sağlamak, güncel iktisadi konulara eğilmelerini desteklemek, analiz ve araştırma becerilerini geliştirmek, iktisadi konulara ekonometrik teknikleri uygulama imkanı sağlamak, bir metin oluşturma ve bilimsel metin yazma tekniklerini geliştirmektir. programın tamamlanmasında yazılacak olan tezin bilimsel yeterliliği literatüre katkı yapması, güncel sorunlara eğilmesi de programın başarısı açısından önemlidir. Doktora yapacak öğrenciler de programın bu yapısı ile güçlü bir altyapı oluşturacaklardır. Program bu temel amaçları yanında öğrencilerin hem kamu hem de özel kesimde çalışmalarını sağlayacak donamı vermeyi de amaçlamaktadır. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için iktisat lisans mezunu olmayan öğrencilerin, bir yıl hazırlık programı uygulanması da program kapsamındadır.

AKADEMİK KADRO

 

ANABİLİM DALI: İKTİSAT POLİTİKASI

Prof.Dr. Özcan KARAHAN

Yrd.Doç.Dr. Evren İPEK

Arş.Gör. Ali Selçuk GENCÜR

Arş.Gör. Şeyma ŞAHİN

ANABİLİM DALI: İKTİSAT TEORİSİ

Prof.Dr. Alpaslan SEREL

Doç.Dr. Suna KORKMAZ

Doç.Dr. Burak DARICI

Arş.Gör. Hüseyin GÜVENOĞLU

ANABİLİM DALI: İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT

Prof.Dr. Kerim ÖZDEMİR  

Doç.Dr. Mehmet Emin ERÇAKAR

Yrd.Doç.Dr. Hicran SEREL

Yrd.Doç.Dr. Ahmet AYDIN

Arş.Gör. Musa BAYIR

ANABİLİM DALI: İKTİSAT TARİHİ

Yrd.Doç.Dr.Engin ÇAĞMAN

Arş.Gör.Yunus Emre GÜRBÜZ